Karlskrona Läkareförening


Vi finns även på  facebook

KLFs bal 2021 inställd och välkommen att nominera ordförande

Vi måste dessvärre lämna ett mycket tråkigt besked.

Trots att smittan av den festförhindrande COVID-19 snabbt avtagit, verkar det inte som att restriktionerna kommer att släppas i tid för balen. Även om restriktionerna släpps, så kommer beskedet att komma så sent att det praktiskt och ekonomiskt inte går att hantera för Karlskrona läkareförening.

Således måste vi ställa in årets läkarbal. Beslutet har stämts av med expertis på området.Vi får glädja oss åt att få är sjuka, och att framtiden ändå ser ljusare ut - tillräckligt ljus för att vi ska kunna träffas till hösten ”IRL” på officersmässen och lyssna på spännande föredrag och smida planer för nästa års festligheter.

Nästa år saknas ännu ordförande i Karlskrona läkareförening. Många har känt sig kallade till senare år men just 2022 har ingen tillfrågad haft möjlighet att ta över ordförandeskapet.

Vill du nominera lämplig kollega att ta ordförandeskapet 2022 (som även blir ett balår), eller är du själv intresserad, kontakta linus.axelsson@regionblekinge.se

En ordförandes uppgift är att leda styrelsearbetet med stöd av de ordinarie styrelseledamöterna, samt att engagera sex föreläsare till de vetenskapliga mötena under året. Till det förstås att föra en lång tradition av samverkan och umgänge mellan läkare och apotekare i Blekinge vidare.

För Karlskrona läkareförening

  • Christina Wilhelmsson
    Ordförande
  • Linus Axelsson
    Ledamot

Årsavgift 2021

Glöm inte att betala in medlemsavgiften 200 kr per år, halva priset för icke-legitimerade läkare och utomsocknes, på pg 11 37 53-8 alternativt Swish Karlskrona läkareförening 123 540 38 94
Skriv ditt namn och eventuell e-postadress i meddelanderutan


Karlskrona Läkareförenings ordförande Christina Wilhelmsson presenterar här det kommande året

Välkomna till ett nytt år med Karlskrona Läkareförening!

I 163 år har KLF med 1435 vetenskapliga möten verkat för att bredda våra medicinska kunskaper och bidragit till att öka den kliniköverskridande gemenskapen - uppgifter som blir allt viktigare i takt med att vi driver en mer och mer specialiserad vård.

Året 2020 var ett speciellt år där vi på många sätt påverkades av den än pågående pandemin. KLF har därför tillfälligt ställt om och har för tillfället satsat på digitala sammankomster.

Nu blickar vi framåt och hoppas att vi under 2021 åter skall kunna återgå till fysiska sammankomster, förhoppningsvis till hösten.

I år är det vetenskapliga innehållet riktat mot Öron-, Näs och Halssjukdomar och förhoppningen är att kunna välja ut breda ämnen som berör de flesta av oss.

Årets första möte hölls den 18/3 där Patrik Madsen, överläkare vid Öron-, Näs och Halskliniken i Blekinge, talade om snarksjukdom hos vuxna personer.

Årets andra möte hölls den 8/4 där Emil Giertz, överläkare på hudkliniken i Blekinge berättade om vanliga och ovanliga hudtumörer och dess behandlingar.

Nästa möte planeras till den 7/10 och förhoppningen är att detta ska kunna ske på plats i Sjöofficersmässens lokaler. Föredragshållare är i nuläget dock inte helt klart.

Efterföljande möte planeras till den 4/11 där Mikael Karlberg, docent och överläkare på SUS Lund, kommer att ge er en uppdatering kring allt ni behöver kunna för att på ett säkert sätt ta hand om yra patienter.

Årets sista möte planeras till den 2/12 där Henrik Widegren, överläkare vid foniatriska kliniken SUS Lund och känd från bland annat TV programmet "Fråga Lund" kommer att tala om röst och tal.
I samband med detta kommer det även hållas årsmöte.

Specifika inbjudningar kommer som vanligt på mail innan sammankomsterna.

Så passa på att bli medlem redan nu så ser vi fram emot årets kommande event med denna anrika förening. Ett år då vi förhoppningsvis tar oss igenom pandemin och kan börja lätta på restriktionerna och träffas fysiskt på vetenskapliga möten och på bal.

Christina Wilhelmsson, verksamhetschef på Öron-Näsa-Halskliniken i Blekinge
Ordförande Karlskrona Läkareförening


Karlskrona Läkareförening är en del av

SLS logga

Läkarkårens oberoende, vetenskapliga och professionella organisation


Protokoll

bok med protokoll

Karlskrona Läkareförening har låtit fotografera av protokollen från åren 1942 till och med 1977.
På samma sida finner du också protokollen från 2008 och framåt.

Klicka här   för att läsa dem.

Historiska skrifter

Tre äldre skrifter "Karlskrona lasarett och apotek 1860-1930", "Karlskrona lasarett" samt "Kirurgkliniken i Karlskrona 1797-1997" har lagts in på historiksidan.

Där finns även broschyrerna "Karlskrona Läkareförening 120 år" och "Amiralitetsapoteket Göta Lejon 275 år"

Lista över ordförande 1858 och framåt

Klicka här   för att gå till listan över ordförande.