Karlskrona Läkareförening

Ordinarie sammankomster

Sjöofficersällskapets lokaler

äger oftast rum i Sjöofficerssällskapets lokaler i Karlskrona och börjar kl. 18.30 med öl & snittar. Förhandlingarna sätter igång kl. 19.00 med uppläsning av protokoll från föregående möte. Därefter följer eventuell produktinformation samt medicinsk föreläsning med efterföljande diskussion. Omkring kl. 21.00 följer supé.

Länk till Sjöofficerssällskapet
Läs foldern om Sjöofficerssällskapet i Karlskrona 175 år


Program 2021

Vårterminen

1434:e ordinarie sammankomst torsdag 18 mars

Digitalt årsmöte och föreläsning

Patrik Madsen, överläkare på Blekingesjukhusets ÖNH-klinik: "Utredning och behandling av obstruktivt sömnapnésyndrom"

1435:e ordinarie sammankomst torsdag 8 april

Emil Giertz, läkare på hudkliniken, digital föreläsning: "Hudtumörer, nya diagnoser samt behandlingsmetoder, medicinska och kirurgiska."

Höstterminen (preliminärt)

Höstbal lördagen den 25 september

1436:e ordinarie sammankomst torsdag 7 oktober

program ej fastställt

1437:e ordinarie sammankomst torsdag 4 november

Mikael Karlberg, docent och överläkare på SUS Lund, kommer att ge er en uppdatering kring allt ni behöver kunna för att på ett säkert sätt ta hand om yra patienter.

1438:e ordinarie sammankomst torsdag 2 december

Henrik Widegren, överläkare vid foniatriska kliniken SUS Lund och känd från bland annat TV programmet "Fråga Lund" kommer att tala om röst och tal. I samband med detta kommer det även hållas årsmöte.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– -->