Karlskrona Läkareförening

Ordinarie sammankomster

Sjöofficersällskapets lokaler

äger oftast rum i Sjöofficerssällskapets lokaler i Karlskrona och börjar kl. 18.30 med öl & snittar. Förhandlingarna sätter igång kl. 19.00 med uppläsning av protokoll från föregående möte. Därefter följer eventuell produktinformation samt medicinsk föreläsning med efterföljande diskussion. Omkring kl. 21.00 följer supé.

Länk till Sjöofficerssällskapet
Läs foldern om Sjöofficerssällskapet i Karlskrona 175 år


Program 2023

Vårterminen

1445:e ordinarie sammankomst torsdag 2 februari

Oskar Ekelund, Verksamhetschef/Överläkare på mikrobiologen i Kronoberg/Blekinge
"Varför får ingen sepsis i Bishkek? Antibiotikaresistens här och där, nu och sedan."

1446:e ordinarie sammankomst torsdag 9 mars

Stefan Barath, överläkare inom Lungmedicin som till vardags arbetar på Skånes Universitetssjukhus.

"Interventionell Bronkologi, allt från avancerad diagnostik till palliation"

1447:e ordinarie sammankomst torsdagen 4 maj

Rolf Ahlsén, drivande inom organisationen "Rätt till en värdig död".
"Dödshjälp"

Höstterminen

1448:e ordinarie sammankomst torsdagen 7 september

Ordförandeföreläsning av Anders och Magnus Ekström:

"För att döden är viktig - nyheter från andra sidan"

1449:e ordinarie sammankomst torsdagen 5 oktober

Onkolog Olof Ståhl kommer och pratar om sitt arbete på en strålenhet i Ghana

1450:e ordinarie sammankomst torsdagen 9 november

Till mötet kommer Joar Björk som är etiker och palliativmedicinare, Eva Brun onkolog och Linus Axelsson kirurg med diskussion om cancer, etik och kirurgi med Magnus Ekström som konferencier

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– -->