Karlskrona Läkareförening

Sjöofficerssällskapet

SJÖOFFICERSSÄLLSKAPETS LOKALER
i Karlskrona sedan 1831

Amiralitetstorget 7
371 30 Karlskrona
tfn 0455 - 101 89

Se karta (Google)

Länk till Sjöofficerssällskapet

Läs foldern om Sjöofficerssällskapet i Karlskrona 175 år

Ordinarie sammankomster

äger oftast rum i Sjöofficerssällskapets lokaler i Karlskrona och börjar kl. 18.30 med öl & en smörgås. Förhandlingarna sätter igång kl. 19.00 med uppläsning av protokoll från föregående möte. Därefter följer eventuell produktinformation samt medicinsk föreläsning med efterföljande diskussion. Omkring kl. 21.00 följer supé.

Mötesprotokoll läggs ut på arkivsidan.

Program 2020

Vårterminen

 • 1430:e ordinarie sammankomst
  torsdag 6 februari
  David Ekqvist, överläkare och chef för högisoleringsenheten i Linköping.
  "Högsmittsamma sjukdomar – hur ser läget ut i världen och hur är vår beredskap i Sverige"
 • 1431:a ordinarie sammankomst
  torsdag 5 mars
  Ola Weiland, professor vid Karolinska institutet:
  "Hepatit C – en fantastisk medicinsk resa från obotbar sjukdom till WHOs mål om global utrotning"
 • 1432:a ordinarie sammankomst
  torsdagen den 2 april
  Stephan Stenmark, smittskyddsläkare och ordförande för nationella Strama.
  "Antibiotikaresistens påverkar oss alla – vad kan vi göra åt det?"

Höstterminen (preliminärt)

 • 1433:e ordinarie sammankomst
  torsdag 1 oktober
  Oskar Ekelund, mikrobiolog Karlshamn
 • 1434:e ordinarie sammankomst
  torsdag 5 november
  Björn Olsen, infektionsläkare Uppsala
 • 1435:e ordinarie sammankomst
  torsdag 3 december
  Emil Giertz, hudläkare Karlskrona
  • Design: ghnet logo
  • Uppdaterad den