Karlskrona Läkareförening

Vi finns även på  facebook

 

Här hittar du Sjöofficerssällskapets Restaurang Amiralitetstorget 7, Karlskrona

Karlskrona Läkareförening inbjuder till sin 1432:a ordinarie sammankomst torsdagen den 2 april 2020

Medicinsk föreläsning

Sammankomsten den 2 april är inställd!

På grund av covid-19 har styrelsen tagit beslut att ställa in sammankomsten den 2 april i linje med nationella och regionala riktlinjer. Inom de närmaste veckorna förväntar vi oss en tilltagande samhällsspridning även i Blekinge och minskning av smittspridning är av största vikt. Förhoppningsvis så kommer föreläsningen om antibiotikaresistens att hållas under hösten i stället.

Årets medlemsavgift

inbetalas vänligen på pg 11 37 53-8
alternativt Swish Karlskrona läkareförening 123 540 38 94
200 kr (för utsocknes och icke-legitimerade läkare dock 100 kr)
Skriv ditt namn och eventuell e–postadess i meddelanderutan!

Icke-medlemmar välkomna att delta på en föreläsning utan att betala medlemsavgift. Man måste dock anmäla sig via mail och betala egenavgiften för middag / snittar. Vill man gå på fler föreläsningar ska man vara medlem.

Välkomna till ett nytt år med Karlskrona Läkareförening!

Under 163 år och med 1434 vetenskapliga möten har föreningen verkat för att bredda våra medicinska kunskaper och bidragit till att öka gemenskapen över våra klinikgränser. Uppgifter som blir allt viktigare i vår pressade arbetsmiljö och med tanke på den allt mer specialiserade vård som vi bedriver.

Vår ambition och förhoppning är att fler ska vilja bli medlemmar under året och vi har tagit beslut om att sänka medlemsavgiften till 200 kr, för icke-legitimerade läkare och utsocknes till 100 kr. Vi försöker också hålla avgifterna låga för maten vid de vetenskapligt mötena och vi har även tagit bort den klädkod som gällt. Att bara lyssna på föreläsning är som tidigare helt gratis, vill man ha snittar innan kostar det 50 kr, middag och snittar 100 kr.

I år är det vetenskapliga innehållet riktat mot infektions- och hudsjukdomar där grundtanken har varit att välja ut aktuella och breda ämnen som berör de flesta av oss. Första mötet är den 6:e februari och då kommer David Ekqvist som är medicinsk chef över högisoleringsenheten i Linköping. David kommer att prata om högisoleringsvård i Sverige men även ge en utblick i världen vilket är högaktuellt med tanke på det nya SARS-liknande utbrott som pågår i Kina och det stora Ebolautbrottet i Västafrika.
I mars blir det en föreläsning av professor Ola Weiland om behandling av Hepatit C och i april föreläser Stephan Stenmark, ordförande för nationella Strama, om antibiotikaresistens.
Till hösten blir det modern mikrobiologi, hudtumörer och fästingburna infektioner. Specifika inbjudningar kommer som vanligt på mejl.

Så passa på att bli medlem redan nu och så hoppas jag vi ses den 6:e februari! Medlemsavgiften betalas in på PLUSGIRO 11 37 53-8, besök gärna vår hemsida, https://www.k-lf.se för mer information. Vi finns även på facebook: https://sv-se.facebook.com/karlskronalakareforening/

Hälsningar
Olof Blivik
Ordförande Karlskrona Läkareförening

Protokoll

bok med protokoll

Karlskrona Läkareförening har låtit fotografera av protokollen från åren 1942 till och med 1977.

Dessa och protokoll från 2008 och framåt finns att läsa på Arkivsidorna

Historiska skrifter

Tre äldre skrifter "Karlskrona lasarett och apotek 1860-1930", "Karlskrona lasarett" samt "Kirurgkliniken i Karlskrona 1797-1997" har lagts in på historiksidan.

Där finns även broschyrerna "Karlskrona Läkareförening 120 år" och "Amiralitetsapoteket Göta Lejon 275 år"

Lista över ordförande 1858 och framåt

Gå till listan över ordförande.

  • Design: ghnet logo
  • Uppdaterad den