Karlskrona Läkareförening

Karlskrona Läkareförenings förtroendevalda

Styrelse 2022

 

Anders Ekström
och


Magnus Ekström
Ordförande

Onkolog arbetandes inom palliativmedicin


Lungläkare och lektor i palliativ lungmedicin

Jenny Ljungberg
Sekreterare

AT läkare

Eira Westrin
Sekreterare

AT-läkare

Märta Skoglund
Klubbmästare

AT läkare

Catrin Martinelle
Vice klubbmästare

ST-läkare, anestesi/intensivvård

Thomas Olson
Skattmästare

Apotekare, farm.lic

Håkan Odeberg
Arkivarie

Docent

Linus Axelsson
Ledamot

Överläkare Kirurgkliniken

Dag Benoni

Ledamot

Överläkare Anestesikliniken

Göran Husberg
Webbmaster

Apotekare

 

 

 

Representanter i Svenska Läkaresällskapet

Dag Benoni ordinarie

Revisorer

Thomas Troëng och Göran Larsson

Valberedning

Christina Wilhelmsson, Dag Benoni och Olivia Frånberg

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– -->