Karlskrona Läkareförening


Lejon ovanför gamla apoteket

Ett av lejonen ovanför porten till f.d. apoteket Göta Lejon på Ronnebygatan i Karlskrona. Byggnaden uppfördes efter 1790 års brand och här låg apoteket ända fram till 1973.


Klicka på bilderna för att förstora dem!

KLF- och sjukvårdshistorik från Karlskrona

Utdrag ur BLT fred 30 dec 1927.

Stadens läkareförening firade under gårdagen sitt sjuttioårsjubileum. Högtidssammanträde med stor tillslutning i går kväll. Historik över de förflutna sju decennierna.

Karlskrona Läkareförening 70 år

Bildkälla: Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet Stort tack till Berndt Ehinger ()

Klicka här för att öppna bilden med maximal upplösning (1,2 MB) och zooma därefter in zooma in

Det finns en förteckning över de tio i sällskapet som troligen är identifierade.

Karlskrona läkareförening firade igår 70 år av sin tillkomst med sammanträde på Hotell Storkällaren under ordförandeskap av d:r A. Christer-Nilsson. Därvid valdes till ordförande, för nästa år prov.läk. P.G. Olsson, till sekr. d::r J. Widén och till klubbmästare apotekare I. Borgström.
Sedan inre föreningsangelägenheter avklarats följde föredrag av d:r A. Lindskog "Om subdurala hämatom" och av d:r H. Lyttkens "Två fall av meningit", båda föredrag av synnerligen instruktiv och intressant natur
Efter föredragens slut följde en historik om de gångna 70 åren … Bildades 29 dec 1857 på initiativ av fältläk. Sam. Mörck … Efter sammanträdet intogs gemensam festmiddag vid vilken fler tal höllos … I minneshögtiden deltog ett 20-tal läkare från såväl Karlskrona som övriga delar av länet.

Karlskrona lasarett och apotek 1860-1930

Författad av Sven-Öjvind Swahn. Utgiven 1930. Öppna som PDF-fil (153 kb)

Karlskrona lasarett

Författad av Johan Widén. Utgiven 1942. Öppna som PDF-fil (210 kb)

Johan Widén var under många år marinläkare och lasarettsläkare i Karlskrona samt ordförande i Läkareföreningen 1919.

Kirurgkliniken i Karlskrona 1797-1997

Tolv kirurger under 200 år eller femton under 210…

Sammanställning gjord av Thomas Troëng, f.d. verksamhetschef vid Kirurgkliniken Blekingesjukhuset. Öppna som PDF-fil (1,9 MB).

Karlskrona Läkareförening 120 år

Karlskrona Läkareförening 120 år, omslag

Sven Svennerud och Holger Holmgren 1978
Karlskrona läkareforening är en av de äldsta i landet och blev 120 år den 29 dec 1977.
Författarna ha granskat föreningens protokoll alltifrån dess tillkomst år 1857 och har därvid ägnat speciellt intresse åt de äldre hadlingarna från de första 50 verksamhetsåren, vilka är mest intressanta ur såväl kultur- som medicinsk-historisk synpunkt.

Öppna som PDF-fil (3,4MB)

Amiralitetsapoteket Göta Lejon 275 år

Apoteket Göta Lejon 275 år

Hans Gösta Skoglund 1973
När artikeln skrevs hade en genomgripande förändring av apoteksverksamheten i Karlskrona ägt rum. Tre apotek Göta Lejon, Tre Kronor och Militärapoteket hade slagits samman till ett storapotek. Det fick behålla namnet Göta Lejon såsom varande det äldsta, största och mest kända, med ursprung från flottans amiralitetsapotek på 1680-talet.

Öppna som PDF-fil (1.2MB)

Länkar

  • Carlskrona Lazarett. Den civila sjukvården växte fram och fick fast form på 1790-talet. Den 10 december 1797 öppnade stadens första statsfinansierade lazarett. Det var beläget i en fastighet på Bredgatan ...

  • Gamla epidemisjukhuset på Stumholmen. Koleran rasade i Ryssland, Polen och Tyskland omkring 1830. Med 1790 och 1808 års fruktansvärda pestepidemier i färskt minne fattades beslut om att göra bebyggelsen på Laboratorieholmen till ett "Cholerasjukhus". 1831 gjordes ombyggnaden och man var ute i god tid för koleran kom inte till Sverige förrän tre år senare.


  • Design: ghnet logo
  • Uppdaterad den