Karlskrona Läkareförening

Karlskrona Läkareförenings förtroendevalda

Styrelse 2024

 

Sofia Hellerfelt
Ordförande

Barnhälsovårdsöverläkare

Martin Lindqvist
Ordförande

Skolläkare

Jennifer Palmeborn
Sekreterare

AT läkare

Hanna Peszko
Sekreterare

AT-läkare

Märta Skoglund
Klubbmästare

ST läkare

Jenny Ljungberg
Vice klubbmästare

ST-läkare

Olivia Frånberg
Skattmästare

Apotekare

Håkan Odeberg

Docent

Linus Axelsson
Arkivarie

Överläkare Kirurgkliniken

Dag Benoni

Ledamot

Överläkare Anestesikliniken

Göran Husberg
Webbmaster

Apotekare

Thomas Olson
Adjungerad

Apotekare

 

 

 

Representanter i Svenska Läkaresällskapet

Dag Benoni ordinarie och Håkan Odeberg suppleant

Revisorer

Thomas Troëng och Göran Larsson

Valberedning

Anders Bojesson, Dag Benoni och Olivia Frånberg

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– -->