Karlskrona Läkareförening

Karlskrona Läkareförenings förtroendevalda

Styrelse 2022

 

Olivia Frånberg
Programansvarig

Apotekare, PhD

Linus Axelsson
Ordförande

Överläkare, Kirurgkliniken

Marion Darlison
Sekreterare

ST läkare, Röntgenkliniken

Catrin Martinelle
Sekreterare

AT-läkare

Anna Westrup
Klubbmästare

Överläkare, Barn- och ungdomskliniken

Märta Skoglund
Vice klubbmästare

AT läkare

Thomas Olson
Skattmästare

Apotekare, farm.lic

Håkan Odeberg
Arkivarie

Docent

Dag Benoni

Ledamot

Överläkare Anestesikliniken

Göran Husberg
Webbmaster

Apotekare

 

 

 

Representanter i Svenska Läkaresällskapet

Linus Axelsson ordinarie och Dag Benoni suppleant

Revisorer

Thomas Troëng och Göran Larsson

Valberedning

Olof Blivik, Christina Wilhelmsson och Dag Benoni

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– -->